UCHAZEČI O STUDIUM

Co se naučíte?

Poskytneme vám teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění.

Zvláštní důraz přitom klademe na teorii a praxi divadla, a to praxi uměleckou i organizační. Proč? Protože divadelní umění tvoří přirozený základ pro jakékoli scénické projevy - tedy i pro každé vystoupení na veřejnosti. A také proto, že se v divadle setkává řada umění jiných - a je tedy ze své podstaty uměním kolektivním, tj. týmovým: posiluje schopnost spolupráce i organizační dovednosti, které jsou pro dobrého kulturního dramaturga rovněž nezbytné.

Otevřeme vám cestu do profesního prostředí, a to jak z hlediska teoretického a praktického vzdělání, tak z hlediska kontaktů, které během studia přirozeně získáte.

Proč studovat na Slezské univerzitě v Opavě?

Náš studijní program je jedinečný: Slezská univerzita je jedinou vysokou školou v České republice, na které je tento umělecký obor akreditován. Současně se jedná o jediné profesní studium s divadelním zaměřením v Moravskoslezském kraji.

Učíme se a pracujeme v moderních a funkčních prostorách (zkušební zrcadlový sál, filmový ateliér s možnostmi divadelní techniky, kinosál, příjemné učebny) a stále držíme krok s nejnovějšími trendy.

V rozvoji našich studentů uplatňujeme individuální přístup - hledáme (a nacházíme) spolu s nimi jejich vlastní osobité a unikátní možnosti tvůrčí činnosti na poli umění a kultury.
To potvrzují sami naši absolventi, mezi které patří např. režisérka Gabriela Krečmerová-Ženatá, režisér Marek David, performerka Hana Magdoňová, herečka Městských divadel pražských Beáta Kaňoková, herečka Slezského divadla v Opavě Tereza Bartošová, herečka Divadla loutek Ostrava a Divadla Mír Ostrava Karolína Hýsková, divadelní lektorky a pedagožky dramatické výchovy na ZUŠ Pavla Masaříková či Michele Tkáčová, scénografka Kateřina Doleželová, básnířka a překladatelka Alžběta Johanka Petrová, kulturní manažerka Kateřina Tomanová, umělecká šéfka ostravského divadla Stará Aréna Natálie Janyšková a další.

Jak se uplatníte po studiu?

Jako kulturní animátor, lektor uměleckého vzdělávání i dramatické výchovy, dramaturg kulturního střediska i divadelního souboru, organizátor či manažer kulturních i kulturně-vzdělávacích akcí a aktivit schopný garantovat stránku uměleckou/obsahovou i provozní/technickou, produkční, projektový manažer, recenzent, tiskový mluvčí umělecké či kulturní instituce apod.

Zkrátka: Budete plně připraveni na organizačně-kreativní práci v široké kulturně-dramaturgické oblasti - ať už ji budete vykonávat v kulturní organizaci či umělecké instituci, v umělecké agentuře, v rámci kulturních projektů a obecně subjektů rozmanitého typu působících v oblasti kreativních průmyslů.

Co při studiu můžete zažít?

Pro naše studenty pravidelně organizujeme odborné exkurze, autorská čtení, besedy a workshopy s divadelníky a osobnostmi z umělecké a umělecko-organizační praxe. Ochutnávku naleznete zde.

Spolupracujeme s řadou profesionálních divadel a dalších uměleckých/kulturních institucí nejen z našeho kraje (Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Slezské divadlo Opava, HaDivadlo Brno, Divadlo D 21 Praha, Loutkové divadlo Ostrava, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Divadlo Šumperk, Opavská kulturní organizace OKO a další). Vy sami v nich můžete realizovat svou odbornou praxi!

Každoročně nabízíme možnost studijních pobytů na našich partnerských univerzitách v různých částech Evropy. Jejich seznam naleznete zde.

Velký přísun (spolu)pracovních možností a inspirace přinášejí také sami naši pedagogové! Posuďte sami:

Kdo u nás učí?

Jana Cindlerová

... vede přednášky a semináře dějin českého a světového divadla, ale dokáže naučit i divadelní teorii jako nikdo na světě. V předmětech Divadelní vnímání, Scénická kultura či Umělecké vzdělávání pak učí chápat možnosti divadla v jejich nejširším rámci. Je totiž také náruživou sportovkyní - proto je pro ni odhalování nových možností trvalou výzvou.

Hasan Zahirović

rodák z bývalé Jugoslávie a vystudovaný herec, uvádí do světa interpretace divadelního textu. Učí rozlišovat jevištní aranžmá od mizanscény a prostorově i situačně rozvést dramatickou situaci. V předmětu Herectví pro animační praxi ukazuje možnosti jeho využití pro různé typy kulturních projektů. Podporuje realizaci autorských studentských textů, rád cestuje a poznává nové kultury.

Pavla Bergmannová

... moc dobře ví, že bez praxe nejsou koláče! A o své bohaté zkušenosti se se studenty ráda dělí! Několik let pracovala v divadle jako tisková mluvčí, coby dramaturgyně a produkční se podílela na organizaci mnoha festivalů. Neminula ji ani divadelní dramaturgie, již od dob studií se věnuje divadelní kritice. Můžete ji slýchávat na vlnách Českého rozhlasu - Vltava, pro který připravuje ranní úvahy i divadelní recenze. Je členkou odborné poroty pro loutkové divadlo prestižních Cen Thálie. Miluje hory, rychlou jízdu na lyžích, poklidné zimní procházky na pobřeží polského Baltu a fotografování.

Janka Ryšánek Schmiedtová

... uvede studenty do přemýšlení o dramaturgii, a to nejen té výhradně festivalové. Společně ve skupinách naplánují akce nejrůznějších žánrů a zaměření a pokusí se tím propojit teorii s praktickými zkušenosti. Pro jakou cílovou skupinu je ten který festival určený, kde se bude konat - a jaké se tam budou prodávat dárkové předměty, aha? Žádná otázka není během tohoto předmětu brána za hloupou. Hloupé je nevyužít možnost snít, i to je totiž podstatnou součástí dramaturgie!

Tomáš Suchánek
...s divadlem vstává i usíná. Na jevišti viděl kromě porodu všechno. Jako introvert par excellence si díky divadlu odžil tisíce životů. V hledišti je cca 320 večerů v roce. Kromě lockdownu nemá nikdo a nic sílu tuto skutečnost zvrátit. Nedokáže být už ale normálním divákem, i když by si to občas přál. V okamžiku, kdy si sedne do hlediště, řeší, jestli je scéna dobrá na převoz, kolik by to všechno stálo a co na to dramaturgická linka jeho Továrny na sny (Dream Factory). S oblibou objevuje nové herecké talenty a rád propojuje tvůrce, kteří mají podobnou tvůrčí chemii. I po třiceti letech v bohémském prostředí je stále svěží. Jeho recept? Tým inspirativních mladých kolegů. Divadlo je jeho vášní, ale do jeho života patří samozřejmě i všechny jeho lásky: rodina, přátelé, kočky, Beskydy a Rhodos.

...a řada dalších pedagogů z Ústavu bohemistiky a knihovnictví i odborníků z praxe.

Co udělat pro zahájení studia u nás?

Do 31. 3. podejte vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

Samotné přijímací řízení probíhá formou ústní talentové zkoušky, kde nás zajímá především váš kulturní rozhled a orientace v oblasti umění i společenského dění - a to s důrazem na oblast divadla. A především jsme zvědavi na vaši motivaci ke studiu!

Pošlete-li nám přehled své tzv. tvůrčí činnosti, popovídáme si o ní. Může to být seznam zhlédnutých inscenací, přečtených dramatických textů, navštívených kulturních akcí apod. - stejně jako prezentace vlastní literární, hudební, výtvarné, dramatické či jiné umělecké tvorby i organizátorské práce/spolupráce, vlastní publicistická činnost apod.

Vašimi dalšími benefity mohou být také kreativita a organizační cit, jazykové vyjadřování, schopnost efektivně řešit problémy, řídicí a rozhodovací schopnosti, systematičnost a schopnost manažerského myšlení, komunikační schopnosti s důrazem na pohotové a věcné vyjadřování apod. To vše se totiž pro budoucí kvalitní působení na poli kulturní dramaturgie opravdu hodí!

Chcete vědět více?

Prohlédněte si náš studijní plán.

Proberte studium u nás s některým z našich aktuálních šikovných studentů. Ideální osobou může být náš studentský ambasador  Natálie Funková (natalie.funkova@slu.cz, tel. +420 604 846 385).

Rádi byste směřovali svůj dotaz spíše k rukám pedagoga či na sekretariát? Jen do toho! Napište naší kolegyni Mgr. Pavle Bergmannové (pavla.bergmannova@fpf.slu.cz) či na sekretariát Ústavu bohemistiky a knihovnictví, pod který spadá naše oddělení Kulturní dramaturgie, paní Petře Kuklové (petra.kuklova@fpf.slu.cz).

Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky