KULTURNÍ DRAMATURGIE V DIVADELNÍ PRAXI

Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) je jediný svého druhu v České republice.

  • Poskytuje studentům teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm a východiskem jeho vzdělávacího systému je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické.
  • Připravuje pro praxi kulturní dramaturgy a animátory, lektory uměleckého vzdělávání, lektory dramatické výchovy, organizátory kulturních aktivit - a to po stránce umělecké i technické.
  • Vzdělává produkční a manažery pro střední řídící funkce v kulturních střediscích, kulturních organizacích a uměleckých institucích i dalších subjektech působících v oblasti kreativních průmyslů.
  • Nabyté znalosti, dovednosti a kompetence uplatní absolventi KDDP rovněž při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).
  • Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které pracují s textem, jeho tvorbou a prezentací: např. na postu tiskového mluvčího divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky