UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Studijní program Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) poskytuje studentům teoretické a praktické vzdělání v oblasti dramaturgie, animace, prezentace a organizace kultury a umění, přičemž těžištěm a východiskem vzdělávacího systému studijního programu KDDP je umění divadelní, v širším smyslu pak scénické.

Studijní program KDDP připravuje pro praxi kulturní dramaturgy a animátory, lektory uměleckého vzdělávání, lektory dramatické výchovy, organizátory kulturních aktivit po stránce umělecké i technické. Vzdělává produkční a manažery pro střední řídící funkce v kulturních střediscích, kulturních organizacích a uměleckých institucích i dalších subjektech působících v oblasti kreativních průmyslů.

Znalosti, dovednosti a kompetence nabyté díky studijnímu programu KDDP jeho absolventi rovněž uplatní při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).

Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem, jeho tvorbou a úpravami: např. v nakladatelstvích či na postu tiskového mluvčí divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

Díky vyvážené kombinaci předmětů (1. předměty teoretické, 2. předměty prakticky-umělecké a k provozní praxi směřující, 3. samotná praxe v kulturní organizaci či umělecké instituci) umožňuje studijní program KDDP velmi dobré pracovní uplatnění absolventů v širokém pásmu typických pracovních pozic, které mohou zastávat. Svědčí o tom zkušenosti oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, z jehož úspěšné desetileté existence předkládaný studijní program KDDP čerpá. Uplatnění absolventů obor KDD - který byl jediný svého druhu v České republice - je velmi dobré a zasahuje širokou a pestrou škálu oblastí (PR management divadla, kulturní management a produkce, umělecké vzdělávání - divadelní lektorství), včetně pozic ve významných tuzemských institucích (Národní knihovna, Národního divadlo ad.).

Znalosti, dovednosti a kompetence nabyté díky studijnímu programu KDDP jeho absolventi rovněž uplatní při praxi v profesionálním divadle (lektor dramaturgie, dramaturg, asistent režie, autor dramatických textů, produkční, manažer) a v příbuzných či souvisejících uměleckých oblastech (rozhlas, televize, literatura).

Dále je absolvent schopen uplatnit se v oblasti novinářské jako redaktor či recenzent (především divadelní), stejně jako v dalších oblastech, které jakýmkoliv způsobem pracují s textem, jeho tvorbou a úpravami: např. v nakladatelstvích či na postu tiskového mluvčí divadla či jiné umělecké/kulturní instituce.

Vedle prakticky zaměřených oborů produkčního a manažerského typu se absolventům otevírá cesta do sféry divadelní vědy, dramaturgie, dramatické výchovy. V těchto a příbuzných oblastech bude vždy jejich velkým benefitem poučenost o provozu a financování uměleckých institucí stejně jako systematicky pěstovaná schopnost veřejného vystupování a formulování představ, vizí a konceptů. V oblastech zaměřených na organizaci pak samozřejmě vždy vyniknou svými znalostmi estetiky umění a kultury, jejich historie, teorie a kritiky, stejně jakou svou schopností poučeně a funkčně je využít v praxi.

Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky