PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (KDDP) probíhají formou talentové ústní zkoušky. Tato zkouška prověřuje předpoklady uchazeče pro budoucí působení na pozici kulturního dramaturga nebo pozici podobné, a to z hlediska vzdělání, kreativity a organizačního citu, stejně jako z hlediska motivace ke studiu, potažmo k působení v oblasti kultury.
Zkouška je zahájena rozpravou nad zaslanými materiály - např. seznam zhlédnutých inscenací, přečtených dramatických textů, navštívených kulturních akcí apod., ukázky vlastní literární, hudební, výtvarné, dramatické či jiné umělecké tvorby či činnosti, publicistické činnosti, organizátorské práce či spolupráce apod.

Materiály uchazeč doručí nejpozději týden před konáním přijímacích zkoušek a to jedním z těchto způsobů:

 • zaslání poštou na adresu: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova tř. 343/37, 746 01 Opava
 • zaslání elektronicky na mail: petra.kuklova@fpf.slu.cz
Obálku či předmět mailu, prosím, označte "Přijímací zkouška KDDP".

Přijímací zkouška zkoumá vybavenost uchazeče v následujících oblastech:

 • kulturní přehled a orientace v oblasti umění i společenského dění, a to s důrazem na oblast divadla, resp. scénického umění, a se zřetelem k úrovni uchazečova jazykového vyjadřování (z hlediska gramatiky, stylistiky, logiky),
 • základní orientace ve fungování kulturních institucí, v kulturním a společenském systému ČR, fundraisingu,
 • kreativita při řešení problémů, řídící a rozhodovací schopnosti, systematičnost a schopnost manažerského myšlení, komunikační schopnosti s důrazem na pohotové a věcné vyjadřování.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:
 • min. počet bodů - 50 bodů
 • max. počet bodů - 100 bodů

Doporučená literatura:

 • BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
 • BRIEN, D. Kulturní politika: management, hodnoty a modernita v kreativních průmyslech. Brno: Barrister & Principal, 2015.

 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Rybka Publishers, 2019.
 • CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla I. a II. Praha: AMU, 2004 a 2006. 

 • DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo. Praha: Pražská scéna, 2004.

 • HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009.
 • KOTTE, Andreas. Dějiny divadla. Praha: NAMU, 2022.
 • NEKOLNÝ, B. Divadlo a kreativní sektor. Praha: DAMU, 2014.
 • PAVIS, P. Divadelní slovník.  Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2003.
 • RICHTER, L. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2003.
 • SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: ProCulture, 2008.
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky